Khách Tăng

Từ ngày khởi công xây dựng, chùa đủ duyên lành được tiếp đón hàng chục phái đoàn và hàng trăm chư tôn thiền đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới, quốc nội hải ngoại… đã về thăm viếng và cầu nguyện cho công trình xây dựng chùa mới.