Đại Lễ Đặt Đá Khởi Công

Đại Lễ Đặt Đá Khởi Công, được trang nghiêm cử hành vào ngày Thứ Bảy 14 tháng 06 Năm 2014. Với sự quang lâm chứng minh của đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và hơn 70 vị chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cộng đồng Phật Giáo quốc tế.

Với sự hiện diện của quý quan khách chính phủ:

  • Thượng Nghị Sỹ Ngô Thanh Hải
  • Jason Kenney, MP., Bộ Trưởng Bộ Di Trú, Đa Văn Hóa Và Phát Triển Nhân Dụng
  • Julian Fantino, MP., Bộ Trưởng Bộ Nội An
  • Michael Di Biase, Hon., Nghị Viên Vùng York
  • Maurizio Bevilacqua, Hon., Thị Trưởng Thành Phố Vaughan
  • Gino Rosati, Hon., Phó Thị Trưởng Thành Phố Vaughan
  • Marilyn Iafrate, Madam Nghị Viên Thành Phố Vaughan

Cùng với sự tham dự của hơn 500 đồng bào Phật tử.

Invalid Displayed Gallery

locar uma impressora e fotocópia com locação de impressoras Frete grátis, instalação, peças sobressalentes de toner e manutenção regular locação de impressoras durante o período de locação, bem como unidades de backup gratuitas locação de impressoras Impressora de dimensão 3D locação de impressoras Faça objetos visuais 2D em objetos 3D com impressoras de dimensão 3D. Torne os objetos reais