Xin chân thành cảm niệm sự đóng gớp quý báu của tất cả đại chúng.

Sự phát tâm cúng dường của quý vị, sẽ giúp cho Phật sự xây dựng một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam. Mái chùa mới mang đậm nét văn hóa dân tộc, sớm được thành tựu viên mãn.

Chùa sẽ cấp biên lai khai thuế, theo yêu cầu của quý vị thí chủ tín cúng.