Thỉnh Phật và An Vị Phật

Hình Ảnh:

  • Đúc Khuôn đặt tượng tại Phúc Kiến – Trung Hoa
  • Thỉnh Phật về đến chùa
  • Thỉnh Phât vào nền chánh điện chùa mới
  • Đại Lễ An Vị

Đại Lễ An Vị Phật được trang nghiêm trọng thể, cử hành vào ngày Chủ Nhật 08 Tháng 11 Năm 2015. Với sự quang lâm chứng minh của hơn 40 vị chư tôn trưởng lão Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Đến từ các cộng đồng Phật Giáo Việt Nam, Tích Lan, Thái Lan, Đại Hàn, Miến Điện, Trung Hoa, Tây Tạng, …

Cùng sự hiện diện của các đài truyền hình: SBTN, VietTV, Việt Tiến TV, VBS và Tuần Báo Saigon Canada, và sự tham dự đông đảo của hơn 600 đồng hương phật tử.